Jazyková poradna

Rozdělení jazykových úrovní

Jazykové úrovně se dělí na několik kategorií podle dosažených znalostí a dovedností. Tápete, jaká je právě ta Vaše úroveň? Následující informace Vám pomohou vytvořit si lepší představu.


1. Věční začátečníci - A1

 • Začátečníci na úrovni A1 dokáží naslouchat zřetelně mluvené řeči s dostatečně dlouhými pomlkami, aby pochytili význam.
 • Jejich komunikace závisí na opakování v pomalejším tempu, přeformulovávání a upřesněních. Umí jednoduše reagovat a klást základní otázky.  
 • Rozumí jednoduchým tématům a frázím, orientují se v krátkých textech, kde dokáží vyhledat známá slova a pochopit kontext. Sami dokáží sdělit i napsat nejzákladnější informace o sobě a svém okolí.

2. Mírně pokročilí - A2

 • Studenti jazyka na úrovni A2 dokáží porozumět  výrazům a větám, které se vztahují k běžným potřebám (např. informace o rodině, zaměstnání, nakupování či objednání jídla v restauraci).
 • S ohledem na rozšířenou slovní zásobu a znalosti základní gramatiky jsou schopni číst krátké a jednoduché texty související se základními tématy.
 • V rámci konverzace týkající se běžných konkrétních záležitostí se dokáží zapojit do krátkých rozhovorů, vyměňovat informace a hovořit celými větami včetně tvorby otázek.
 • Jsou uvedeni do problematiky minulého času. který umí částečně používat.

3. Mírně pokročilí + - B1

 • Studenti úrovně B1 rozumí obsahu běžných konverzačních témat, zejména životních událostí, a to včetně popisu pocitů. Rozpoznají obecná sdělení i specifické podrobnosti.
 • Bez větších potíží se dorozumí v běžných situacích, které vyžadují mluvenou interakci. Zapojují se do diskuzí. Zvládají reagovat na nečekané situace.
 • Dokáží  s porozuměním číst nekomplikované texty týkající se běžných témat, se kterými se setkávají.
 • Umí vyprávět o svých pocitech a touhách, zvládají líčit detaily o oblasti svého zájmu slovem i písmem. Mají rozšířenou slovní zásobu o oblasti, jakými jsou např. kultura, sporty či faktografické znalosti.
 • Nově dokáží používat podmiňovací způsob.

4. Středně pokročilí - B2

 • Studenti na úrovni B2 užívají v okruhu známých témat jazyk plynule. Dokáží se vyjadřovat v rámci širokého spektra obecných, ale i odborných akademických či profesních okruhů.   
 • Rozumí spisovné řeči při osobním kontaktu i při poslechu z médií. U méně známých či složitých témat porozumí alespoň hlavním myšlenkám.
 • Jsou schopni psát i číst srozumitelné podrobné texty, na něž umí reagovat (např. pomocí vhodných argumentů, hodnocení, shrnutí). Dokáží pracovat s informacemi z velkého počtu zdrojů. Bez problémů se orientují v kontextu.
 • Mohou vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Zvládají spontánně a gramaticky správně reagovat, aniž by se museli výrazně omezovat při volbě toho, co chtějí vyjádřit. Správně volí úroveň formálnosti jazyka na základě konkrétních okolností.

5. Pokročilí - C1

 • Studenti úrovně C1 ovládají jazyk natolik, že rozumí abstraktním a složitým odborným tématům, která se netýkají jejich oboru zaměření.  Přesto mohou někdy vyžadovat upřesnění podrobností (např. při užití méně běžné formy výslovnosti).  
 • Dovedou se orientovat i v nestrukturovaném projevu.  
 • Komunikují zcela flexibilně při jakékoliv příležitosti. Jsou schopni hovořit velmi podrobně a popisovat detaily i v rámci složitých tematických okruhů. Dokáží psát zcela srozumitelné strukturované texty, které bez problémů rozšiřují o navazující témata.
 • Rozumí široké škále idiomatických i hovorových frází a výrazů.

6. Velmi pokročilí - C2

 • Úroveň studentů C2 je srovnávána s jazykovými schopnostmi rodilých mluvčí.


© 2019, Jazykový a vzdělávací institut s.r.o. – všechna práva vyhrazena | Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Nahoru ↑